Visie onderhoud

De visie van Guldemundt Bakkerij Service is dat door het plegen van preventief onderhoud de navolgende punten te verbeteren zijn:

1) Veiligheid
2) Kwaliteit
3) Continu´teit
4) Beheersbaarheid
5) Planbaarheid

Veiligheid

Indien alle apparatuur periodiek gecontroleerd wordt waarbij de aanwezige beveiligingen getest en tevens de aansluitingen en kabels e.d. op gebreken
worden gecheckt wordt de kans op onveilige situaties en ongevallen tot een minimum beperkt. (verplichting van uit de Arbo-wetgeving)

Kwaliteit

Goed onderhouden apparatuur zal een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van de productie, niet alleen in de zin van de producten als ook in de
beleving van de personen welke met de apparatuur werken.

Continu´teit

Goed onderhoud zal zich reflecteren in minder storingen c.q. onverwachte hoge kosten.

Beheersbaarheid

Een goed opgezet onderhoudsplan geeft na verloop van tijd een duidelijk overzicht in de kosten welke uiteindelijk te budgetteren zijn, tevens zal er
een langere levensduur te realiseren zijn.

Planbaarheid

Door een goede planning zijn zowel werkzaamheden als stagnaties en kosten in te plannen op het juiste tijdstip.

Goed uitgevoerd onderhoud betaald zichzelf terug!
ę Guldemundt Bakkerij Service